نام درس :

سیگنالها و سیستمها

شماره درس :

140630016

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

رضا روحانی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 15:00-16:00 در 316 فنی**سه شنبه 15:00-16:00 در 316 فنی**سه شنبه 16:00-17:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است