نام درس :

نظریه زبانها و ماشینها

شماره درس :

140630009

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مجتبی مصطفوی قهفرخی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 10:00-11:00 در 315 فنی**دوشنبه 11:00-12:00 در 315 فنی**چهارشنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است