نام درس :

اصول طراحی کامپایلر

شماره درس :

140630020

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

راضیه اسکندری-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در 315 فنی**یکشنبه 09:00-10:00 در 315 فنی**سه شنبه 11:00-12:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است