نام درس :

آزمایشگاه پایگاه داده

شماره درس :

140631023

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**شنبه 09:00-10:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است