نام درس :

مهندسی اینترنت

شماره درس :

140631024

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

هادی خسروی فارسانی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**دوشنبه 09:00-10:00 در 316 فنی**سه شنبه 09:00-10:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است