نام درس :

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

شماره درس :

140631027

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 316 فنی**یکشنبه 14:00-15:00 در 316 فنی**یکشنبه 15:00-16:00 در 315 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است