نام درس :

شبکه های کامپیوتری

شماره درس :

140631030

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**شنبه 09:00-10:00 در 316 فنی**سه شنبه 08:00-09:00 در 306 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است