نام درس :

آزمایشگاه ریزپردازنده

شماره درس :

140631031

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در مجازی برق 1**دوشنبه 09:00-10:00 در مجازی برق 1**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است