نام درس :

آزمایشگاه ریزپردازنده

شماره درس :

140631031

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در مجازی برق 1**یکشنبه 14:00-15:00 در مجازی برق 1**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است