نام درس :

مبانی شبکه های بی سیم

شماره درس :

140633251

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

راضیه اسکندری-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 316 فنی**شنبه 11:00-12:00 در 316 فنی**سه شنبه 13:00-14:00 در 315 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است