پنج شنبه ١٦ اردیبهشت ١٤٠٠


نام درس :

برنامه نویسی پیشرفته

شماره درس :

140630002

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 301**شنبه 09:00-10:00 در 301**یکشنبه 15:00-16:00 در 301**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است