پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
عباسعلی صالحی
استادیار گروه الهیات و فقه و حقوق اسلامی
03832324401
abbasalisalehi@art.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~asalehi
اعضای هیئت علمی گروه
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است