سه شنبه ٨ اسفند ١٤٠٢

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مهدی کرمی دهکردی
استادیار گروه توسعه روستایی
karami596@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~karami
اعضای هیئت علمی گروه
مصطفی کرباسیون
استادیار گروه توسعه روستایی
03832324401
mostafa.karbasioun@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~karbasioun
مهدی کرمی دهکردی
استادیار گروه توسعه روستایی
karami596@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~karami
قاسم لیانی
استادیار گروه توسعه روستایی
ghasem.layani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~layani
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است