پنج شنبه ١٦ اردیبهشت ١٤٠٠

اخبار جدید


خبرهای بیشتر

مدیر مرکز کارآفرینی
سید حسن نوربخش
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-جامدات
038-32324430
Nourbakhsh.SH@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~nourbkhsh
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است