چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠معاونت دانشجویی
پژمان طهماسبی کهیانی
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
038332324401-4
pejman.tahmasebi@nres.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~tahmasebi
معرفی معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی دانشگاه شهرکرد که عهده دار ارتباط مستقیم با دانشجویان است و رابط اصلی بین مسئولین دانشگاه و دانشجویان می باشد، یکی از محوری‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های دانشگاه محسوب می شود که نیازهای عمومی دانشجویان از قبیل امور رفاهی، معیشتی، اسکان و تغذیه، روان شناختی و ورزشی آنان را برنامه ریزی و مرتفع می کند تا شرایط مطلوب و محیط امن و آرامی را برای تحصیل آنان فراهم آورد. این معاونت مجموعاً دارای سه اداره کل و مرکز به شرح زیر است که وظیفه تأمین نیازهای رفاهی، بهداشتی- درمانی و مشاوره دانشجویی را بر عهده دارند.

  1. اداره کل امور دانشجویی: امور مربوط به اسکان دانشجویان در اداره اسکان  فعالیتهای مربوط به وامهای تحصیلی و امور رفاهی دانشجویی دراداره امور رفاهی دانشجویان و سلامتی و بهداشت دانشجویان نیز در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد
  2. مرکز مشاوره دانشجویی؛
  3. اداره کل تربیت بدنی؛

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‏ ها و ضوابط اجرایی واحد‏های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان و جلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی‏ های کلی در مسائل امور رفاهی، تغذیه، خوابگاه‏، تربیت بدنی، مشاوره و ... از دیگر وظایف این معاونت می‏ باشد. فلسفه وجودی و مأموریت اصلی معاونت، ایجاد بستری مطمئن برای مشارکت دانشجویان بوده و از طریق درک انتظارات، سعی می‏ نماید نسبت به تأمین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، ورزشی، رفاهی و ... اقدام نماید.

پیوندهای مفید

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است