پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩


محمد رضا اصلانی

استاد تمام

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مسمومیت های دام - گیاهان سمی، بیماری های ناشی از کمبودها، بیماری های داخلی دام های بزرگ،سوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است