سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣


رضا روحانی

استادیار

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

rrohani.cse@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ، علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. SHAHLA NEMATI, REZA ROHANI, Mohammad Ehsan Basiri, MOLOUD ABDAR, NEIL Y. YEN, VLADIMIR MAKARENKOV, A Hybrid Latent Space Data Fusion Method for Multimodal Emotion Recognition ,
2. Reza Rohani SarvestaniReza Boostani, FF-SKPCCA: Kernel probabilistic canonical correlation analysis ,
3. R. Rohani, F. Sobhanmanesh, S. Alizadeh, and R. Boostani, Lip Processing and Modeling based on Spatial Fuzzy Clustering in Color Images ,
4. M. Roopaei , R. Boostani, R. Rohani Sarvestani , M.A. Taghavi , Zohreh Azimifar , Chaotic based reconstructed phase space features for detecting ventricular fibrillation ,
5. R. Rohani Sarvestani, R. Boostani, M. Roopaei, VT and VF classification using trajectory analysis ,
International Conference
6. , A new Augmented reality approach based on textual information ,
7. S Ghasempour, F Sobhanmanesh A. Kazemi, R. Rohani, A Noise Robust Dynamic Bayesian Network Model for Speech Recognition ,
8. R. Rohani, S. Alizadeh, F. Sobhanmanesh, R. Boostani, Lip segmentation in color images ,
National Conference
٩. , تلفيق اطلاعات صوتي و تصويري به کمک روش هاي با ناظر در سامانه هاي بازشناسي احساسات ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محمد ملکی تشخیص حرکت مبتنی بر چند نما، با استفاده از داده‌های اسکلتی و مکانیزم توجه شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
٢. راضیه رضوی استفاده از روش‏های تلفیق تصاویر به‏منظور افزایش دقت سامانه‏های تشخیص حرکت انسان شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
٣. مهسا مظفری ایجاد ویژگی‌های مناسب حرکتی به منظور بهبود کارایی سامانه‌های تشخیص حرکت انسانی شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
٤. محسن اکرمی نیا تشخیص و دسته بندی بیماری از سیستم گوارشی ،توسط سنسور بویایی دوشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٧
٥. بهبود نرمال سازی متن شبکههای اجتماعی در زبان فارسی یکشنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩٧
٦. ابوذر فرودی نسب تصحیح خطای ناوبری سنسور INS با تلفیق داده های GPS/Optic بوسیله شبکه عصبی جمعه ١ فروردين ١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است