یکشنبه ١٣ اسفند ١٤٠٢


عزیر الله مولوی وردنجانی

استادیار

الهیات و فقه و حقوق اسلامی

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

تلفن: 03832324401

molaviaziz@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اخلاق حرفه ایسوابق تحصیلی
   دکتری، الهیات، دانشگاه قم ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالات
Promotion Journal
١. عزیزالله مولوی , نقش دعا در کنترل بحران های روانی انسام معاصر ,
International Conference
٢. عزیزالله مولوی , انگاره آفرینی شگردی اثربخش در انذیشه های دفاعی امام خامنه ای در نهادینه سازی گفتمان مقاومت ,
National Conference
٣. عزیزالله مولوی , آئینه خدا نمائی اثربخش ترین روش در ادبیات دینی در مدیریت منابع طبیعی و مدیریت بحران های زیست محیطی ,
٤. عزیزالله مولوی , باز انگاری عمومی اقدام راهبردی در اندیشه های دفاعی امام خامنه ای در حوزه مهندسی فرهنگی ,کتب و جزوات
١. عزیزالله مولوی ، ادب کارمندی ، اولین کتاب با رویکرد خطاهای شناختی در حوزه اخلاق حرفه ایافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است