پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠


هادی آروین

دانشیار

مهندسی مکانیک-جامدات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

hadi.arvin@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کمانش
   ارتعاشات غیرخطی و فرمولاسیون دقیق سیستم های پیوسته
   فرمولاسیون سازه های در ابعاد میکرو و نانو
   استخراج روابط دقیق برای روابط ساختاری مواد کامپوزیتی
   سیستمهای میکروالکترومکانیکیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
International Journal
1. Hamidreza Esmaeili, HadiArvin and Walter Lacarbonara, Nonlinear dynamic response of a multilayer piezoelectric nanocomposite microbeam with tip mass , Composite Structures
2. I. Karimipour, Y. Tadi Beni, Hadi Arvin, and A. H. Akbarzadeh, Dynamic wave propagation in micro-torus structures: Implementing a 3D physically realistic theory , Thin-Walled Structures
3. Fatemeh Abbaspour , Hadi Arvin , Buckling treatment of piezoelectric functionally graded graphene platelets micro plates , Steel and Composite Structures
4. Fatemeh Abbaspour, Hadi Arvin & Maryam Shahriari-Kahkeshi , Active control of vibrations of piezoelectric‎ rectangular nanocomposite micro plates reinforced with graphene platelet in thermal ambient considering the structural damping , International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics
5. Seyyed Mohammad Hossein Hosseini, Hadi Arvin, and Yaser Kiani, On buckling and post-buckling of rotating clamped-clamped functionally graded beams in thermal environment , Mechanics Based Design of Structures and Machines
6. Seyyed Mohammad Hossein Hosseini, and Hadi Arvin, Free vibration analysis of pre/post-buckled rotating functionally graded sandwich micro-beams , Microsystem Technologies
7. Seyyed Mohammad Hossein Hosseini, and Hadi Arvin, Thermo-rotational buckling and post-buckling analyses of rotating functionally graded microbeams , International Journal of Mechanics and Materials in Design
8. Hadi Arvin, Seyyed MohammadHossein Hosseini, Yaser Kiani, Free vibration analysis of pre/post buckled rotating functionally graded beams subjected to uniform temperature rise , Thin–Walled Structures
9. Fatemeh Abbaspour, Hadi Arvin, Vibration and thermal buckling analyses of three-layered centrosymmetric piezoelectric microplates based on the modified consistent couple stress theory , Journal of Vibration and Control
10. Hadi Arvin, Andrea Arena, Walter Lacarbonara, Nonlinear vibration analysis of rotating beams undergoing parametric instability: Lagging-axial motion , Mechanical Systems and Signal Processing
11. S Khosravi, H Arvin, Y Kiani, Interactive thermal and inertial buckling of rotating temperature-dependent FG-CNT reinforced composite beams , Composites Part B: Engineering
12. H Vaghefpour, H Arvin, Nonlinear free vibration analysis of pre-actuated isotropic piezoelectric cantilever Nano-beams , Microsystem Technologies
13. M Heidari, H Arvin, Nonlinear free vibration analysis of functionally graded rotating composite Timoshenko beams reinforced by carbon nanotubes , Journal of Vibration and Control
14. S Khosravi, H Arvin, Y Kiani, Vibration analysis of rotating composite beams reinforced with carbon nanotubes in thermal environment , International Journal of Mechanical Scieces
15. HR Esmaeili, H Arvin, Y Kiani, Axisymmetric nonlinear rapid heating of FGM cylindrical shells , Journal of Thermal Stresses
16. Hadi Arvin, Free vibration analysis of micro rotating beams based on the strain gradient theory using the differential transform method: Timoshenko versus Euler-Bernoulli beam models. European Journal of Mechanics A/Solids ,
17. Hadi Arvin, The Flapwise Bending Free Vibration Analysis of Micro-rotating Timoshenko Beams Using the Differential Transform Method. Journal of Vibration and Control ,
18. Hadi Arvin, On Parametrically Excited Vibration and Stability of Beams with Varying Rotating Speed. Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering ,
19. Hadi Arvin, You-Qi Tang, Afshin Ahmadi Nadooshan, Dynamic stability in principal parametric resonance of rotating beams: Method of multiple scales versus differential quadrature method , International Journal of Non-Linear Mechanics
20. Arvin, H., FREQUENCY RESPONSE ANALYSIS OF HIGHER ORDER COMPOSITE SANDWICH BEAMS WITH VISCOELASTIC CORE , Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering
21. Hadi Arvin, Walter Lacarbonara, A fully nonlinear dynamic formulation for rotating composite beams: Nonlinear normal modes in flapping , Composite Structures
22. H. Arvin, F. Bakhtiari-Nejad, Nonlinear modal interaction in rotating composite Timoshenko beams , Composite Structures
23. H. Arvin, F. Bakhtiari-Nejad, Nonlinear free vibration analysis of rotating composite Timoshenko beams , Composite Structures
24. Hadi Arvin, Walter Lacarbonara, Firooz Bakhtiari-Nejad, A geometrically exact approach to the overall dynamics of elastic rotating blades—part 2: flapping nonlinear normal modes , Nonllinear Dynamics
25. Walter Lacarbonara, Hadi Arvin, Firooz Bakhtiari-Nejad, A geometrically exact approach to the overall dynamics of elastic rotating blades—part 1: linear modal properties , Nonllinear Dynamics
26. H. Arvin, F. Bakhtiari-Nejad, Non-linear modal analysis of a rotating beam , International Journal of Non-Linear Mechanics
27. Arvin, H., M. Sadighi, A.R. Ohadi, A Numerical Study of Free and Forced Vibration of Composite Sandwich Beam with Viscoelastic Core. Journal of Composite Structures , Composite Structures
Research Journal
28. Fatemeh Abbaspour , Hadi Arvin, Vibration analysis of piezoelectric graphene platelets micro-plates , AUT Journal of Mechanical Engineering
٢٩. هادی آروین, ارتعاشات آزاد غيرخطي عرضي-پيچشي تيرهاي چرخان با در نظر گرفتن نيروي کريوليس , نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير
٣٠. حسين واقف پور، هادي آروين بروجني، يعقوب طادي, کنترل نانو عملگر پيزوالکتريک با استفاده از تئوري فلکسوالکتريک وابسته به اندازه ,
٣١. حميدرضا اسماعيلي، هادي آروين بروجني, ارتعاشات غيرخطي اجباري تير يکسرگيردار کامپوزيتي تقويت شده با نانولوله هاي کربني با جرم متمرکز انتهايي ,
٣٢. هادی آروین, پایداری پره چرخان سرعت متغیر با در نظر گرفتن حرکت عرضی خارج از صفحه , نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر
٣٣. هادی آروین, ارتعاشات آزاد میکروتیرهای اویلر-برنولی چرخان با استفاده از نظریه گرادیان کرنش , مجله مهندسی مکانیک مدرس 16:120-128
International Conference
34. HamidReza Esmaeili, Hadi Arvin, Walter Lacarbonara, Nonlinear dynamic response of a multilayer piezoelectric nanocomposite mi-crobeam with tip mass , ICCS۲۳ - ۲۳rd International Conference on CompositeStructures & MECHCOMP۶ - ۶th International Conferenceon Mechanics of Composites
35. Arvin, H., Bakhtiari-Nejad F. , On the Discretization of Nonlinear Rotating Beams , ISAV 2011, Amirkabir University of Technology, Tehran
٣٦. عبدالرضا اوحدی، هادی آروین، مجتبی صدیقی, پاسخ فرکانسی تیر ساندویچی کامپوزیتی با هسته ویسکوالاستیک , هفتمین کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه صنعتی شریف
٣٧. مجتبی صدیقی، هادی آروین، عبدالرضا اوحدی, بررسی خواص میرایی ماده در تیر ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته ویسکوالاستیک و تحلیل رفتار سازه در حالت ارتعاشات آزاد , ششمین کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
38. Hadi Arvin, Walter Lacarbonara, Firooz Bakhtiari-Nejad, A Geometrically Exact Approach to the Dynamics of Composite Rotating Blades , In Proceedings of Sixteenth Conference on Composite Structures (ICCS16)
39. Alijani F., Bakhtiari-Nejad F., Mojtahed M., Arvin H., Nonlinear Vibration Analysis of Doubly-Curved FGM Shell Panels Using the Method of Multiple Scales , In Proceedings of Sixteenth Congress on Sound and Vibration (ICSV16)
40. Alijani F., Bakhtiari-Nejad F., Mohammadi M., Arvin H., Free Vibration Analysis of Symmetrically Laminated Cylindrical Panels via Extended Kantorovich Method , In Proceedings of Sixteenth Congress on Sound and Vibration (ICSV16)
National Conference
٤١. هادی آروین، شیوا مهاجرانی, تحلیل ارتعاشات آزاد میکروتیرهای اویلر-برنولی چرخان بر پایه ی نظریه کوپل تنش اصلاح شده با استفاده از روش انتقال دیفرانسیلی , اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی-دانشگاه شهرکرد 1395
٤٢. جواد محمدی، هادی آروین، امید سپهی, بررسی تنش و جابجایی دیواره شریانی تحت فشار هیدروستاتیک , اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی-دانشگاه شهرکرد 1395کتب و جزواتافتخارات
١. دانش آموخته ی برتر آموزشی، پژوهشی و نوآوری بنیاد ملی نخبگان 1393پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. آرش داودوند ارتعاشات آزاد غیرخطی میکروتیرهای تقویت شده با گرافن بر روی بستر الاستیک در محیط گرمایی سه شنبه ٢٧ مهر ١٤٠٠
٢. میلاد نصرتی بررسی پایداری میکروتیرهای تیموشنکوی چرخان تقویت شده با گرافن تحت تشدید پارامتری اصلی شنبه ١٠ مهر ١٤٠٠
٣. آرش داودوند ارتعاشات آزاد غیرخطی میکروتیرهای تقویت شده با گرافن بر روی بستر الاستیک در محیط گرمایی دوشنبه ١٢ مهر ١٤٠٠
٤. فاطمه عباس پور کنترل غیرخطی ارتعاشات میکروورق های پیزوالکتریک چند لایه دوشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٩
٥. سید محمد حسین حسینی ارتعاشات آزاد میکروتیر‌های چرخان از جنس مواد مدرج تابعی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح‌شده با استفاده از روش اجزا محدود سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٦. سپیده خسروی نیسیانی بررسی تاثیر دما بر ارتعاشات آزاد تیرهای تیموشنکوی چرخان با کامپوزیتهای تقویت شده توسط نانولوله های کربنی یکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨
٧. سبا قاری زاده تخمین میرایی سازه ای سیستم های لوله کشی با استفاده از روش المان محدود یکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨
٨. مهسا حیدری قهفرخی بررسی ارتعاشات آزاد تیرهای کامپوزیتی تیموشنکوی چرخان تقویت شده با نانولوله های کربنی سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩٦
٩. حمیدرضا اسماعیلی دینامیک غیر خطی میکروتیرهای نانو کامپوزیتی با جرم متصل شده در انتهای تیر سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩٦
١٠. اصغر حبیبی افتخار آنالیز ارتعاشات آزاد میکرو ورق مستطیلی تحت نیروی الکترو استاتیک بر مبنای تئوری گرادیان کرنش سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩٦
١١. حسین واقف پور کنترل غیرخطی و تحلیل پایداری نانوتیر پیزوالکتریک هدفمند چهارشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٧
١٢. احسان کیانی کنترل فعال ارتعاشات آزاد تیرهای کامپوزیتی چرخان تقویت شده با نانولوله های کربنی یکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨
١٣. جواد محمدی شبیه سازی و همگن سازی عددی در یک مدل هایپرالاستیک شریان آئورت به روش اجزاء محدود یکشنبه ١١ مهر ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است