دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


محسن بهمنی

دانشیار

مهندسی صنایع مبلمان

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

mohsen.bahmani@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مهندسی صنایع مبلمان
   بیولوژی، حفاظت و اصلاح چوب
   شناسایی ماکروسکوپی و میکروسکوپی گونه های چوبیسوابق تحصیلی
   دکتری، ، ، آلمان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، ، دانشگاه زابل ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. کسب جایزه Gesellschaft der Forderer und Freunde (GFF) از دانشگاه هامبورگ آلمان-1393
٢. کسب جایزه Ron Cockcroft Award (RCA) از انجمن بین اللملی حفاظت چوب (IRG) - 1394
٣. کسب بورسیه تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دوره دکتری در کشور آلمان - 1390
٤. کسب رتبه سوم آزمون کارشناسی ارشد - 1384پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. نورالله نظری ثر عوامل توپوگرافی بر ویژگی‌های فیزیکی و زیست‌سنجی چوب برخی از گونه‌های درختی جنگل‌های زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: جنگل‌های بازفت) چهارشنبه ٧ مهر ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است