شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦


علیرضا داودیان

دانشیار

مرتع و آبخیزداری

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی و مطالعه ریزساختارهای دگرشکلی در پهنه ی برشی
   بررسی پترولوژی، تکتونیک، تعین سن و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین و دگرگونی به ویژه در پهنه زمین ساختاری سنندج-سیرجان و به میزان کم‌تر در پهنه زاگرس و ایران مرکزی
   مطالعات صحرایی، پتروگرافی، مینرال شیمی، ژئوترموبارومتری، جدایش کانی، تعیین سن به روش 40Ar/39Ar در کانی‌های آمفیبول، بیوتیت، فنژیت، فلدسپار و موسکویت و روش تعیین سن U-Pb Zircon به همراه ژئوشیمی ایزوتوپی Sr-Nd-Pb سنگ کل در سنگ‌های آذرین و دگرگونی
   بررسی ریزساختارهای سنگ‌های دگرگونی به ویژه تحت تاثیر دگرشکلی شکل‌پذیرسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، زمین شناسی، ، اتریش ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   دکتری، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ارشد، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٨

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1394
٢. مدرس منتخب آموزشی دانشگاه در سال 1393
٣. مدرس منتخب آموزشی دانشگاه در سال 1387
٤. پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1386

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است