دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


لیلا فتحی

استادیار

مهندسی صنایع مبلمان

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

leila.fathi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مهندسی صنایع مبلمان
   فیزیک و مکانیک چوب و فراورده های چوبی
   طراحی و ساخت سازه های چوبیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، ، دانشگاه زابل ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   دکتری، ، ، آلمان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است