رشید قدیری

استادیار

حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

ghadirirashid@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   حقوق کیفری
   جرم شناسیسوابق تحصیلی
   دکتری، حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥
   کارشناسی ارشد، حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، حقوق، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
Research Journal
١. سروش مالکی زاده- رشید قدیری- مریم نقدی, معیارهای کیفرگذاری هدفمند سرقتهای تعز یری در سیاست جنایی تقنینی ا یران , تعیین مجازات اهمیت بسیار ی در سیاست جنایی سنجی ده و هدفمند دارد. مرور ی بر سرقتهای تعزیری آشکار میسازد که در نظام حقوقی ای ران منطق خاصی بر تعیین مجازات اینگونه جرایم حاکم نیست و در این جرایم بسی اری از مجازاتهای نامتناسب از حیث نوع و م ی زان و ناکار
٢. رشید قدیری, تقابل حق و مصلحت (با تاکید بر جرایم تروریستی) , مقاله مستخرج از رساله دکتری
٣. دکتر میرمحمد صادقی و رشید قدیری, نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی , مقاله مستخرج از رساله دکتری
Promotion Journal
٤. میثم ویسی، رشید قدیری, سیاست جنایی پیشگرانه ایران در قبال خشونت علیه اطفال و نوجوانان , فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی بهار 99
٥. رشید قدیری، محمد حسین دانشفر, مبانی جامعه شناسی تروریسم و دادرسی کیفری حاکم بر جرایم تروریستی , شماره 13928jrse347 چاپ شده در نشریه علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه و الهیات چاپ شده در تابستان 99.
٦. مصطفی پاک نیت و رشید قدیری, عوامل بیرونی اعتیاد , مقاله به بررسی علل و عوامل محیطی و خارج از وجود فرد می پردازد.
International Conference
٧. رشید قدیری و ابراهیم عباسی, اصول شکلی حاکم بر دادرسی کیفری در جرایم تروریستی (مرحله کنترل، نظارت و کشف) , مقاله در همایش بین المللی در اسفند ماه سال 1396 در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه گردید.
٨. رشید قدیری و فاطمه علیزاده, نقض اصول و موازین دادرسی عادلانه، در مرحله تحقیقات مقدماتی، در جرایم تروریستی، با تاکید بر رویکرد آمریکا و انگلیس , مقاله در همایش بین المللی در اسفند ماه سال 1396 در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه گردید.
National Conference
٩. سید روح الله عقیق، رشید قدیری, سیاست جنایی ایران در جرم انگاری جرایم ناقص علیه امنیت , هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
١٠. رشید قدیری و محمد عارف فراسو, بررسی جرم شناختی جرایم تروریستی , مقاله در همایش بین المللی در اسفند ماه سال 1396 در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه گردید.
١١. لاله ابوالحسینی و رشید قدیری, امر به معروف و نهی از منکر و نقش پیشگیرانه آنها از جرم , مقاله در همایش ملی حقوق، ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی در میبد ارائه گردید.
١٢. لاله ابوالحسینی و رشید قدیری, حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر , مقاله در همایش ملی حقوق، ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی در میبد ارائه گردید.
١٣. لاله ابوالحسینی و رشید قدیری, بررسی جرایم آمران به معروف و ناهیان از منکر , مقاله در همایش ملی حقوق، ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی در میبد ارائه گردید.
١٤. رشید قدیری, بررسی حقوق کودکان از منظر اسلام , مقاله در کنفرانس ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوق و روانشناسی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی ارائه گردید.
١٥. رشید قدیری, بررسی مسئولیت مدنی ناشی از فعل دانش آموز در حقوق ایران , مقاله در کنفرانس ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوق و روانشناسی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی ارائه گردید.کتب و جزوات
١. امین امیریان فارسانی- رشید قدیری، پیشگیری از جرم با چشم انداز اسلامی ، کتاب « پيشگيري از جرم با چشم انداز اسلامي » يک اثر تأليفي است که به همت دکتر امين اميريان فارساني استاديار گروه حقوق دانشگاه شهيد اشرفي اصفهان و دکتر رشيد قديري استاديار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد در 158 صفحه در قطع وزيري، تأليف و به همت انتشارات جهاد دانشگاهي استان وارد بازار نشر شده است. در بخشي از کتاب آمده است پيشگيري از جرم همواره يکي از موضوعات اساسي و مهم در زندگي بشر بوده که در طول تاريخ به شيوه¬هاي مختلف اعمال گرديده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راه¬کار مبارزه عليه جرم و به تعبير صحيح¬تر مجرم تلقي مي¬شد و شدت و قاطعيت در اجراي آن را موجب کاهش بزه کاري مي¬دانستند، البته در مکاتب الهي شيوه¬هاي تربيتي علاوه بر مجازات¬ها مورد تأکيد بوده است. در اوايل قرن نوزدهم با تغيير نگرش به پديده مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناسي و دفاع اجتماعي نظريات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند.افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سید مجتبی حسینی چالشتری چالشهای اجرای اصل 36 قانون اساسی با اصل 167 قانون اساسی (حدود و تعزیرات) چهارشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٩
٢. فاطمه السادات علیزاده بررسی قطع و تعلیق مرور زمان سه شنبه ١٠ دی ١٣٩٨
٣. سلیمان رشیدی حقوق بزهدیدگاه جرایم جنسی به عنف در حقوق کیفری ایران شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
٤. محمد عارف فراسو بررسی تطبیقی عدالت غیر رسمی در حقوق کیفری ایران و افغانستان شنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٧
٥. محمد حسین دانشفر بررسی تقابل ورود به منزل غیر و عدالت شهود دوشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است