مهدی غفاری

استادیار

علوم ورزشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

ghafari.mehdi@gmail.com ghafari.mehdi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیولوژی ورزشی بالینی : نقش ورزش در کنترل، پیشگیری و درمان د بیماری های متابولیکی مانند دیابت، سندرم متابولیک، چاقی، سرطان و کبد چرب
   متاآنالیز در حوزه ورزش و فعالیت بدنی و بیماری ها: انالیز اماری تحقیقات نوع اولیه و ثانویه در حوزه علوم ورزشی
   فعالیت بدنی و سیستم ایمنی و کرونا ویروس: با توجه به شیوع و گسترش بیماری کرونا، فعالیت بدنی چه تاثیری بر سیستم ایمنی و مقالبه با ویروس ها دارد
   فعالیت بدنی و بیماری ها ی متابولیک و مکمل های گیاهی: تاثیر فعالیت بدنی بر پیشگیری از بیماری های متابولیکی مانند دیابت و سندرم متابولیک و چاقیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، ، ، ایالات متحده امریکا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
International Journal
1. Timothy Baghurst, MahdiGhafari, Antiny Chantel, Daily Physical Activity Levels between University Students of Different Majors ,
Research Journal
٢. مهدی غفاری محمد فرامرزی اراهیم بنی طالبی, مقايسه آثار تمرينات استقامتي تداومي و تناوبي بر فاکتورهاي گليسميک بيماران مبتلا به ديابت نوع دو يک مرور نظام‌مند و فراتحليل مقالات داخل ايران ,
٣. مرضیه کرمی مهدی غفاری ابراهیم بنی طالبی, مقايسه دو شيوه تمريني شخصي ‌سازي شده کم‌حجم- شديد و ترکيبي (قدرتي-هوازي) بر سطوح سرمي پروتئين شبه‌آنژيوپوئيتين-۴ در زنان مبتلا به ديابت نوع دو داراي اضافه وزن: يک گزارش کوتاه ,
٤. مهدی غفاری محمد فرامرزی ساجده صادقیان, تأثير تمرين هوازي بر ايمونوگلوبين A، لنفوسيت‌هاي خون و نوتروفيل‌ها ، مرور نظام‌مند و فرا تحليل ,
5. مهدی غفاری محمد فرامرزی تیموتی باقورست, " Effect of Training in lipid profiles in older: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials " ,
6. Mahdi Ghafari, Ebrahim Banitalebi, Mmohamad Faramarzi, The relationship between the expression of PLIN۳ and PLIN۵ protein flowing endurance training in streptozotocin rats ,
٧. مهدی غفاری، ابراهیم بنی طالبی،محمد فرامرزی،عبدالناصر محبی, مقايسه سه شدت متفاوت تمريني بر بيان پروتئين LSDP۵، سطوح سرمي گلوکز و انسولين رت‌هاي ديابتي ,
٨. مهدی غفاری، ابراهیم بنی طالبی ، محمد فرامرزی، عبدالناصر محبی, مقایسه دو شدت تمرین هوازی (کم شدت و شدت بالا) بر بیان پروتئین پری‌لیپین 2 عضله اسکلتی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین ,
٩. ابراهیم بنی طالبی ، زهرا اسفدیر، مهدی غفاری، محمود اسدی, تأثیر یک‌دوره تمرین هوازی موزون به ‌همراه مصرف مکمل زنجبیل بر سطوح سرمی TNF-α و IL-6 و مقاومت به انسولین زنان میان‌سال چاق مبتلا به دیابت ملیتوس ,
١٠. مهدی غفاری، ابراهیم بنی طالبی* ، احمدرضا حیدری, تاثير يکدوره تمرين شديد تناوبي و همزمان قدرتي استقامتي بر سطوح برخي آديپوکاين‌هاي مرتبط با مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت مليتوس ,
١١. طوبی بهمردی، ابراهیم بنی طالبی، مهدی غفاری, تاثير تمرينات ترکيبي مختلف (قدرتي و استقامتي) سطوح سرمي هموسيستئين در زنان سالمند غير فعال ,
١٢. مهدی غفاری ، محمد فرامرزی، ابراهیم بنی‌طالبی, مقايسه دو شدت متفاوت تمرين استقامتي بر بيان پروتئين پري‌ليپين ۳ عضله اسکلتي، سطوح سرمي گلوکز و انسولين موش صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوسين ,
13. Mardanpour-Shahrekordi, Zahra. and Banitalebi, Ebrahim. and Faramarzi, Mohammad. and Ghafari, Mehdi. and Mardanpour Shahrekordi, Elham, The effect of ۱۰-week aerobic training with and without ginger supplementation on aerobic power, BFP, and insulin resistance on obese middle-aged women with type ۲ diabetes ,
14. Behnam Ghasemi Mobarake , Ebrahim Banitalebi , Asadollah Ebrahimi, Mahdi Ghafari , Effect of Progressive Locomotor Treadmill Compared to Conventional Training inn Bone Mineral Density and Bone Remodeling in Paraplegia ,کتب و جزوات
١. محمد حسن دشتي- مهدي غفاري استاد- عباس الوانسار يزدي ، فيزيولوژي ورزشي دوران بارداري و رشد جنيني،افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است