چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


افشین هنربخش

دانشیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 2166-03832324406

afshin.honarbakhsh@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مهندسی و مدیریت منابع خاک و آب حوزه آبخیز
   مهندسی و مدل سازی سیستمهای رودخانه :
   اکوهیدرولوژی-هیدروژئومورفولوژی- رابطه آب و خاک و گیاه و اتمسفر
   هیدرولیک محاسباتی رودخانه
   هیدرودینامیک و حمل رسوب رودخانه
   تحلیل فراوانی جر یانهای حدی و کار برد محاسبات نرم در علوم آب
   هید رولو ژی و مدیریت سیلاب و خشکسالیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی علوم آب، دانشگاه ناتینگهام انگلستان، انگلستان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
International Journal
1. Afshin Honarbakhsh, Mohammad Tahmoures, Behnam Tashayo, Milad Mousazadeh, Ben Ingram and Yaser Ostovari, GIS-based assessment of groundwater quality for drinking purpose in northern part of Fars province, Marvdasht , Water Supply Research and technology(AQUA)
Research Journal
٢. هنربخش ا، نیازی ع، سلطانی کوپایی س و پژمان طهماسبی, مد لسا زي رابطه ميزان رسوب و ويژگيهاي هيدرولوژيکي و محيطي حوضه (مطالعه موردي حوضه سد دز) , پژوهشهای ژئو مور فولوژی
٣. هنربخش ا، کريميان کاکلکي ر، شمس غ، داوديان دهکردي ع، پژوهش م, بررسي عددي سه بعدي تغييرات الگوي جريان در دو قوس متوالي همگرا و واگرا از يک رودخانه طبيعي با استفاده از مدلSSIIM.2 , مهندسي آبياري و آب ایران 35:66-81 بهار 98
٤. هنربخش ا، کريميان کاکلکي ر، شمس غ، داوديان دهکردي ع، پژوهش م, مدل‏ سازی جریان در یک قوس از رودخانۀ طبیعی بر اساس مدل‏ های مختلف آشفتگی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ دوآب صمصامی) , مجله علمی پژوهشی اکو هیدرولوژی شماره 3 پاییز 97
٥. هنربخش ا، کیانی سلمی ا و خدایار عبدالهی, تحليل حساسيت مدل احتساب كننده رطوبت خاک براي شبيه ساز ي پيوسته در حوضه بهشت آباد , اکو هیدرولوژی شماره 4 زمستان 96
٦. زهرا اسماعیلی ، سید جواد ساداتی نژاد، افشین هنر بخش و مریم علی بخشی, تعیین ایستگاهای پر خطر از نظر سیلاب در حوزه آبریز کارون بزرگ بر اساس تحلیل فراوانی منطقه ای بارش های 24 ساعته , مجله پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز-دوره ۴، شماره ۸ - ( ۱۲-۱۳۹۲ )
٧. امیر رضا منصوری،سید علی اکبر صالحی نیشابوری وافشین هنربخش , مطالعه عددی سه بعدی تغییرات تراز بستر در قوس 180 درجه , مجله عمران مدرسکتب و جزوات
١. مسلم حیدری سورشجانی -افشین هنر بخش- سید جواد ساداتی نژاد- خدایار عبدالهی، کاربرد زبان برنامه نويسي پايتون در هبدرولوژي-چاپ اول، کتاب ترجمه- انتشارات جهاد دانشگاهی چها ر محال و بختیاری و اصفهان
٢. افشین هنر بخش - محمد فتحی - یوسف مرادی، مدل سازی عددی در رودخانه ها، کتاب تالیفی چاپ بهتا پژوهش اصفهانافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سودابه بهیان مطلق ارزیابی و تحلیل عدم قطعیت سامانه‌های پیش‌بینی بارش جهت شبیه‌سازی سیلاب چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٢
٢. فهیمه مختاری بررسی اثرات منطقه ای تغییر اقلیم بر بعضی از فرآیندهای هیدرولوژیک حوضه آبخیز کرخه چهارشنبه ٦ بهمن ١٤٠٠
٣. آرزو پناهی تخمین پارامترهای مدل ماسکینگام در روندیابی سیلاب با استفاده از تکنیکهای بهینه سازی مطالعه موردی: رودخانه کاج دوشنبه ١٩ مهر ١٤٠٠
٤. حلیمه رضایی بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی در منطقه حاشیه رودخانه بهشت‌آباد در سیل گیری با استفاده از مدل دو بعدی HEC-RAS دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠
٥. روح الله کریمیان کاکلکی بررسی عوامل مؤثر در فرسایش پذیری کناره رودخانه با استفاده از مدل‌های فرآیند محور در مقیاس بازه ای شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
٦. مسلم حیدری سورشجانی مدیریت و برنامه ریزی حوزه آبخیز با استفاده از رویکردهای بهینه سازی ریاضی - مکانی دوشنبه ١٧ مهر ١٣٩٦
٧. ابوالقاسم کریمی منجر مویی مدل سازی اثرات تغییرات کاربری اراضی و عوامل اقلیمی بر فرآیندهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز لردگان با استفاده از مدل Wetspass یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
٨. الهام کیانی سلمی مدل‌سازی بارش-رواناب با استفاده از تابع تلفات بارش (SMA) در بخشی از حوزه کارون چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است