سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


فریبرز خواجعلی

استاد تمام

علوم دامی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مطالعه ناهنجاری های قلبی- ریوی مرغ های گوشتی
   مطالعه ناهنجاری های اسکلتی مرغ های گوشتیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، مهندسی کشاورزی، ، کانادا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   دوره تحقیقاتی، مهندسی کشاورزی، ، ایالات متحده امریکا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   دوره تحقیقاتی، مهندسی کشاورزی، ، کانادا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٣

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری – 1392
٢. پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری – 1390
٣. پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری – 1389
٤. استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهرکرد - 1387
٥. پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری – 1387
٦. پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری – 1385

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است