جمعه ١٠ تیر ١٤٠١


لیلا صمیمی دهکردی

استادیار

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

samimi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مهندسی مدل‌رانده
   مهندسی زبان‌های نرم‌افزاری
   بازی‌وارسازیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٧
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦

مقالات
International Journal
1. Anthony Anjorin, Thomas Buchmann, Bernhard Westfechtel, Zinovy Diskin, Hsiang-Shang Ko, Romina Eramo, Georg Hinkel, Leila Samimi-Dehkordi & Albert Zündorf, Benchmarking bidirectional transformations: theory, implementation, application, and assessment , Software and systems modeling 19.3 (2020): 647-691.‏
2. Leila Samimi-Dehkordi, Bahman Zamani, and Shekoufeh Kolahdouz-Rahimi, Leveraging product line engineering for the development of domain-specific metamodeling languages‏ , Journal of Computer Languages 51 (2019): 193-213
3. Leila Samimi-Dehkordi, Bahman Zamani, and Shekoufeh Kolahdouz-Rahimi, EVL+ Strace: a novel bidirectional model transformation approach‏ , Information and Software Technology 100 (2018): 47-72.
4. Leila Samimi-Dehkordi; Alireza Khalilian; Bahman Zamani, Applying Programming Language Evaluation Criteria for Model Transformation Languages‏ , International Journal of Software & Informatics 10.4 (2016).
Research Journal
٥. سیده هستی موسوی دهویی، شکوفه کلاه دوز رحیمی، لیلا صمیمی دهکردی, استفاده از رویکرد مدل رانده در بازی وارسازی دوره های آموزشی: اقدام پژوهی , مجله پژوهش در علوم توانبخشی، دوره 15، شماره 2: 1398 : 107-114
٦. لیلا صمیمی دهکردی، بهمن زمانی، شکوفه کلاهدوز رحیمی, ارائه روشي جديد براي تبديل مدل دوسويه بر اساس چارچوب اپسيلون و تکنيکهاي رديابي‌پذيري , مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز، جلد 47، شماره 3، پاییز 96
Promotion Journal
٧. لیلا صمیمی دهکردی، بهمن زمانی، شکوفه کلاهدوز رحیمی, تبديل مدل دوسويه بر اساس چارچوب اپسيلون , مجله علوم رايانشي، تابستان 95، شماره 1
International Conference
٨. لیلا صمیمی دهکردی، زهرا کریمی، سید حسین علوی، محمدجواد شمس, به سوی شخصی سازی تبلیغات در بازی های ویدئویی , ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها، بهمن 99
٩. سیده هستی موسوی دهویی، شکوفه کلاه دوز رحیمی، لیلا صمیمی دهکردی, استفاده از رويکرد مدل رانده در بازي وارسازي دوره هاي آموزشي , پنجمين كنفرانس بين‌المللی بازی‌های رايانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها، 30 بهمن 98
١٠. مجتبی مصطفوی قهفرخی، لیلا صمیمی دهکردی، عاطفه رضامند، سحر غلامی, بررسی اکوسیستم رایانش ابری کشور چین , نخستین کنفرانس بین المللی چالش های الکترونیکی 2016
11. Leila Samimi-Dehkordi, Bahman Zamani, and Shekoufeh Kolahdouz-Rahimi, Solving the Families to Persons Case Using EVL+ Strace‏ , TTC@ STAF. 2017
12. Leila Samimi-Dehkordi, Bahman Zamani, and Shekoufeh Kolahdouz-Rahimi, Bidirectional model transformation approaches a comparative study‏ , 2016 6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE). IEEE, 2016.
13. Leila Samimi-Dehkordi, Bahman Zamani, and Shekoufeh Kolahdouz-Rahimi, From trace-based inter-model validation to bidirectional model synchronization with reconciliation‏ , 2015 5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE). IEEE, 2015
14. Leila Samimi-Dehkordi; Alireza Khalilian; Bahman Zamani, Programming language criteria for model transformation evaluation , 2014 4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE)
15. Winlaw, Manda, Leila Samimi Dehkordy, and Ali Ghodsi, Robust locally linear embedding using penalty functions‏ , The 2011 International Joint Conference on Neural Networks. IEEE, 2011
National Conference
١٦. محمدرضا کریمی، لیلا صمیمی دهکردی، عباس حری, فرامدلسازي زيرساخت به عنوان سرويس در رايانش ابري با استفاده از مهندسي مدل‌رانده , اولین کنفرانس ملی آخرين دستاوردهاي مهندسي داده و دانش و دستاوردهاي نرم، دانشگاه شهرکرد، شهریور 1400
١٧. زهرا کریمی، لیلا صمیمی دهکردی، منیژه کاوه, ويژگي هاي فردي و درس برنامه نويسي کامپيوتر-مروري بر مطالعات , چهارمين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور، شهریور 99
١٨. مهدی جبل عاملی، لیلا صمیمی دهکردی، بهروز ترک لادانی, تشخيص بدافزارهاي فراريخت با استفاده از تحليل فرکانس نسبي بايتها , ششمين کنفرانس ملي جنگ الکترونيک ايران، 1392کتب و جزوات
١. دکتر بهمن زمانی، دکتر لیلا صمیمی دهکردی، مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده، اصول و مفاهیم،افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است