چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠


لیلا صمیمی دهکردی

استادیار

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

samimi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مهندسی مدل‌رانده
   مهندسی زبان‌های نرم‌افزاری
   بازی‌وارسازیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٧
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است