پنج شنبه ٣ اسفند ١٤٠٢


صادق میراحمدی

استادیار

معارف اسلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:

s.mirahmadi84@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اخلاق، معرفت شناسی و منطق، کلام جدید: اخلاق، معرفت شناسی و منطق، کلام جدید
   معرفت شناسی فضیلت
   روش شناسیسوابق تحصیلی
   دکتری، فلسفه، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ، فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ارشد، فلسفه، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨

مقالات
Research Journal
1. , Investigation and criticism of the structure of intellectual virtue in Zagzebski's virtue-oriented epistemology ,
2. , Investigating the feasibility of using rational virtues in doctors when facing newly emerging diseases (Covid 19 case study) ,
3. , The relationship between virtue ethics and virtue epistemology ,
4. , Moral virtues and good life in the era of the Corona virus (Covid-19) ,
5. , Examining the importance of intellectual virtues in education and how to acquire them ,
6. , Investigating why and how to teach intellectual virtue in the lesson of logic ,
7. , What is intellectual humility and ways to cultivate it ,
8. , Intellectual virtue, critical thinking and educational ideals ,
٩. , فضیلت فکری، تفکر انتقادی و آرمانهای آموزشی ,
١٠. , چيستي فروتني فکري و را ه هاي پرورش آن ,
١١. , بررسي چرايي و چگونگي آموزش فضيلت فکري در درس منطق ,
١٢. صادق میراحمدی , بررسی اهمیت فضایل فکری در آموزش و چگونگی اکتساب آنها ,
١٣. صادق میراحمدی , فضیلت های اخلاقی و زندگی خوب در عصر کرونا ویروس(کویید 19) ,
١٤. , بررسی امکانسنجی کاربرد فضایل عقلانی در پزشکان در زمان مواجهه با بیماری های نوپدید(مطالعه موردی کووید 19) ,
١٥. صادق میراحمدی, بررسی و نقد ساختار فضیلت فکری در معرفت شناسی فضیلت محور زاگزبسکی ,
١٦. صادق میراحمدی و سعید بینای مطلق, مسئله ارتباط فضایل از نظر افلاطون ,
١٧. صادق میراحمدی, رابطه بین فضیلت اخلاقی و عقلانی از نظر فارابی و زاگزبسکی ,
١٨. صادق میراحمدی, بررسی تفکیک فضایل به دو قسم اخلاقی و عقلانی از نظر فارابی و زاگزبسکی ,
١٩. صادق میراحمدی و مهدی دهباشی, تمایز فضیلت از مهارت از نظر زاگزبسکی ,
Promotion Journal
20. , Comparative study of the relationship of virtue according to Sousa and Farabi ,
٢١. صادق میراحمدی و محمد علی نظری سرمازه, بررسي تطبيقي رابطه فضيلت از نظر سوسا و فارابي ,
٢٢. , بررسي تطبيقي فضيلت از نظر ابن مسکويه و زاگزبسکي ,
٢٣. صادق میراحمدی و سید مجتبی جلالی, رابطه اخلاق فضیلت و معرفت شناسی فضیلت ,
٢٤. صادق میراحمدی، ولی الله نصیری، خسرو نجفی, رابطه اخلاق فضیلت و ورزش و تاثیر آن بر سبک زندگی دینی ,
٢٥. , رابطه قوای ذهنی و فضایل فکری در معرفت شناسی فضیلت ,
٢٦. صادق میراحمدی و سعید صفی, بررسی آموزه افلاطون و سوفسطائیان درباره ی فضیلت , مجله پژوهشنامه علمی تخصصی فرهنگ و معارف اسلامی
٢٧. صادق میراحمدی, تاملی درباره چیستی هنر از نظر هیدگر , مجله پژوهش در هنر و علوم انسانی ص 23-32 سال 1398
٢٨. صادق میراحمدی, تاملی درباره نظریه علم فخر رازی , مجله پژوهش در علوم انسانی و مطالعات بین رشته ای جلد دوم ص 151-160
٢٩. سید مجتبی جلالی و صادق میراحمدی, وحدت یا تعدد معجزه در سیره پیامبر ص از دیدگاه شهید مطهری , مجله پژوهش در علوم انسانی و مطالعات بین رشته ای
٣٠. صادق میراحمدی و سعید بینای مطلق, پیوند معرفت و فضیلت در فلسفه افلاطون ,
٣١. صادق میراحمدی, مسئله ارتباط فضایل از نظر فارابی ,
International Conference
٣٢. صادق میراحمدی, بررسی شجاعت اخلاقی و عقلانی پزشکان در مواجه با بیماری کرونا ,
National Conference
٣٣. , A comparative study of virtue according to Ibn Moskawieh and Zagzebeski ,
٣٤. مالک حسنی، صادق میراحمدی, درامدی بر جایگاه عقلانیت در مشاوره از نگاه آیات و روایات ,
٣٥. صادق میراحمدی، مالک حسنی, درامدی بر فضایل اخلاقی در قرآن کریم ,
٣٦. صادق میراحمدی, رابطه دین و اخلاق از نظر زاگزبسکی ,
٣٧. صادق میراحمدی, انعکاس فضایل در شاهنامه فردوسی ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است