چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


حمید رضا ریاحی بختیاری

استادیار

علوم و مهندسی جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03834424423

hriyahi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی
   دکتری، ، ، آلمان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠

مقالات
International Journal
1. مژگان عباسي jochem verrelst محسن ميرزائي صفر معروفي حميدرضا رياحي بختياري , Optimal spectral wavelengths for discriminating orchard species using multivariate statistical techniques , In this study, field spectroscopy (350 to 2500 nm) was performed through scanning 165 spectral leaf samples of dominant orchard tree species (almond, walnut, and grape) in Chaharmahal va Bakhtiyari province, Iran. Two multivariable methods were empl
2. يعقوب عظيمي محسن بهمني جونقان، علي جعفري، حميدرضا رياحي بختياري , Anatomical, Chemical and Mechanical Characteristics of Beech Wood Degraded by Two Pleurotus Species , The aim of this study was to determine the destructive capabilities of the two white rot fungi Pleurotus cornucopiae (Pc) and P. eryngii (Pe) compared with the standard fungus Trametes versicolor (Tv) on beech wood samples after 60 days of incubation
3. Hamid Reza Riahi Bakhtiari, Abolfazl Abdollahi, Hani Rezaeian , Semi automatic road extraction from digital images ,
4. Abolfazl Abdollahi • Hamid Reza Riyahi Bakhtiari • Mojgan Pashaei Nejad, Investigation of SVM and Level Set Interactive Methods for Road Extraction from Google Earth Images ,
5. Mohsen Mirzaei . Safar Marofi . Eisa Solgi . Mozhgan Abbasi . Roohollah Karimi . Hamid Reza Riyahi Bakhtyari, Ecological and health risks of soil and grape heavy metals in long-term fertilized vineyards (Chaharmahal and Bakhtiari province of Iran) ,
6. Mojtaba Saboori, Ali Asghar Torahi & Hamid Reza Riyahi Bakhtyari, Combining multi-scale textural features from the panchromatic bands of high spatial resolution images with ANN and MLC classification algorithms to extract urban land uses ,
7. Davood Mafi-Gholami, Eric K. Zenner, Abolfazl Jaafari, Hamidreza Riahi Bakhtiari, Dieu Tien Bui,, Multi-hazards vulnerability assessment of southern coasts of Iran ,
Research Journal
٨. نرگس پورقاسمی، مژگان عباسی، علی جعفری، حمید رضا ریاحی بختیاری, شبيه‌سازي بازتاب طيفي و برآورد کلروفيل و رطوبت برگ بنه (Pistacia mutica) بر اساس مدل PROSPECT۴ ,
٩. حامد خانی، علی اصغر تراهی، حمید رضا ریاحی بختیاری، سعید صادقیان، مریم دویستی, استخراج جاده‌هاي مخفي جنگلي با استفاده از دادههاي ليدار (مطالعه موردي: بخشي از جنگلهاي شصت کلاته گرگان) ,
١٠. عاطفه بزرگمهر اسماعيل مراديان تشنيزي حميدرضا رياحي بختياري عليرضا داوديان دهکردي محسن کريمي ناهيد شبانيان , شناسايي و تفکيک منطقه هاي با خلوص بالاي کاني کلسيت در واحدهاي کربناتي با استفاده از داده هاي چند طيفي استر و سنتينل (مورد بررسي شمالغرب شهرکرد) , امروزه بررسی­های زمین‌شناسی و شناسایی مواد معدنی با استفاده از فن­آوری سنجش از دور، جایگاه ویژه­ای در تعیین موقعیت کانسارها دارد و می­تواند در بخش پی­جویی اولیه به کار رود. در این پژوهش، واحدهای کربناتی با خلوص کلسیت بالا با استفاده از داده­های چندطی
١١. هاني رضاييان، حميدرضا رياحي بختياري، جواد سديدي ، بهاره فولادلو, آناليز حساسيت داده هاي نقشه اي استاندارد ايران جهت اجراي مدل شبيه سازي چندجهتي جريان هاي سطحي در مناطق خشک – محدوده مطالعاتي استان بوشهر ,
١٢. بهروز ابراهيممي هروي، کاظم رنگزن، حميدرضا رياحي بختياري، ايوب تقي زاده, تعيين درجه حرارت سطح اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهوارة لندست (مطالعة موردي: كرج) ,
١٣. بهروز ابراهيمي هروي، کاظم رنگزن، حميدرضا رياحي بختياري، ايوب تقي زاده, تعيين مناسب ترين روش استخراج دماي سطح زمين با استفاده از تصاوير ماهواره لندست ۸ در کلان شهر کرج ,
١٤. تقي محمدزاده زنگلاني،محمد توکلي صبور، حميدرضا رياحي بختياري، حسين صادقي، علي حسيني پور, ارزيابي عملکرد روش‌هاي حذف لکه‌هاي راداري در دامنه‌ي مکاني و موجک ,
١٥. فاطمه گل تپه، پرويز ضيائيان فيروز آبادي، حميدرضا رياحي بختياري, ارزيابي داده‌هاي سنجنده OLI،قابليت طيف‌سنج بازتابي ALTA و استفاده از مفهوم ايستگاه‌ مجازي در تهيه نقشه پراکندگي غلظت فلزات سنگين خاک ,
١٦. و حمیدرضا ریاحی بختیاري ، علی سلطانی، مژگان عباسی، یاسمن لهرابی, تعيين مناسب‌ترين روش تهيه نقشه تيپ در جنگل‌هاي زاگرس مرکزي با استفاده از تصاوير ماهواره لندست ۸ ,
Promotion Journal
١٧. بابک ارجمند، حميدرضا رياحي بختياری, ارزيابي طبقه بندي شي گراي قانون مبنا و الگو مبنا به منظور استخراج جاده هاي کوهستاني از تصاوير ماهواره اي ,
١٨. حامد خاني پردنجانی، سعيد صادقيان، حميدرضا رياحي بختياری, توليد مدل رقومي زمين در مناطق پر تراکم جنگلي با تلفيق الگوريتم هاي فيلترسازي داده هاي ليدار هوابرد ,
١٩. مرجان اميدی، حميدرضا رياحی بختياری، علي جعفری, بررسي غنا، تنوع گونه اي و ساختاري پارک شهري قلمستان اصفهان ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. پریسا کریمی بررسی قابلیت تصاویر پهپاد و فتوگرامتری زمینی در برآورد ویژگی‌های بیو‌متریک برخی از گونه‌های درختی درجنگل های دست کاشت و طبیعی زاگرس مرکزی سه شنبه ٢٧ مهر ١٤٠٠
٢. محبوبه شمس باغبادرانی بررسی قابلیت‌های پهپاد در شناسایی درختان خشکیده بلوط زاگرس و تهیه نقشه خشکیدگی جمعه ١ فروردين ١
٣. صبا رئیس‌زاده دهکردی استخراج اتوماتیک پارامترهای کمی جنگل با استفاده از لیزر اسکن دستی جمعه ١ فروردين ١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است