ستار صادقی ده چشمه

استادیار

مدیریت جهانگردی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:

s.sadeghi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   سرمایه های اجتماعی،آسیب های اجتماعی و انحرافات،توسعه اجتماعی و فرهنگی: سرمایه های اجتماعی مانند:اعتماد،مشارکت ،نهادهای مدنی و ارزش ها و همبستگی اجتماعی، آسیب ها و انحرافات اجتماعی مانند : خودکشی،طلاق،اعتیاد،نابرای اجتماعی همچنین مسایل مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیسوابق تحصیلی

مقالات
Research Journal
١. دکتر ستار صادقی ،الهام آزادیان, تبیین رابطه رفتار شهروندی و نظم اجتماعی در استان چهار محال و بختیاری ,
٢. دکترحجت الله مرادی دکتر ستار صادقی, تبیین رابطه بین دیدگاه ارزشی و احساس امنیت در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان ,
٣. دکتر علی حسین زاده،دکتر ستار صادقی و لیلا زارعی شهامت, شناسایی و سنخ بندی زمینه های اجتماعی و فرهنگی توسعه ملت ها بر اساس نهج البلاغه ,
٤. دکتر ستار صادقی ،صدیق رستمی و الهام آزادیان, بررسی ملاک های انتخاب همسر در استان چهار محال و بختیاری ,
٥. دکتر ستار صادقی،دکتر محمود کتابی دکتر مهدی ادیبی و دکتر وحید قاسمی, سنجش اعتماد اجتماعی در مراکز شهری استان چهار محال و بختیاری ,کتب و جزوات
١. دکتر ستار صادقی، مقدمه ای بر جامعه شناسی مسایل اجتماعی،افتخارات
١. دو دوره پژوهشگر نمونه استان چهار محال و بختیاری

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است