شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦


جهانگیر صفری

استاد تمام

زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 038-32324411

safari_706@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   ادبیات معاصر
   طنز
   جامعه‌شناسی ادبیات
   شعر کلاسیک
   مطالعات زبانیسوابق تحصیلی
   دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ٧٨
   کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ٧٢
   کارشناسی ، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ٦٦

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است