یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢


مصطفی سفیدروح

استادیار

مهندسی صنایع مبلمان

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

mostafa.sefidrouh@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   طراحی و ساخت مبلمان
   فراورده های مرکب چوبسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است