شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


سید حسن طباطبائی

دانشیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 038-34420370 (2452)

Tabatabaei@agr.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   آبیاری و زهکشی
   فیزیک خاک
   آلودگی آب و خاک
   انتقال آب و املاح در خاک
   حرکت آب و آلاینده ها در خاک
   بررسی پسابها بر خاک و حرکت آلاینده ها در محیط غیراشباع و اشباع از جمله آب زیرزمینیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، تکنولوژی آبیاری، ، ایالات متحده امریکا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   دکتری، مهندسی علوم آب، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ارشد، مهندسی علوم آب، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   کارشناسی ، مهندسی علوم آب، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥

مقالات
International Journal
1. Taheri H. Ghobadinia M. Kazemian H. and Tabatabaei S.H., Using natural zeolite for contamination reduction of agricultural soil irrigated with treated urban wastewater. , Desalination and Water Treatment Journal.کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. رتبه بندی موجودیت ها در وب داده


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است