پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

شيوه نامه نحوه شرکت اعضاء هیات علمی دانشگاه در همایش های ملی و بین المللی

 فرمت خام طرح پیشنهادی (پروپزال) دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری

اطلاعیه دفاع پایان نامه/رساله

 فرم انتخاب استاد راهنما

سوگندنامه دانش آموختگان دکتری

 فرم انتخاب اساتید راهنما و مشاور خارجی

فرم تعيين موضوع رساله دانشجويان دكتري

دستور العمل نگارش و تدوین پایان نامه

فرم اعلام آمادگي و درخواست مجوز شرکت در آزمون جامع دانشجويان

​​فرم درخواست تعيين استاد راهنماي دانشجويان دكتري

​فرم درخواست تمديد يك نيمسال تحصيلي ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلی(تمدید سنوات)

​فرم گزارش پيشرفت تحصيلي 6 ماهه (ويژه دانشجويان مقطع دكتري تخصصي)

​کاربرگ تایید اصالت مقاله مستخرج از پایان نامه / رساله جهت برگزاری جلسه پیش دفاع از رساله

​کاربرگ تعیین اعضای هيأت داوران و تاريخ آزمون جامع مقطع دكتري

​فرم توزیع نسخ

​کاربرگ درخواست جلسۀ پیش دفاع دانشجویان دکتری

شيوه نامه نحوه شرکت اعضاء هیات علمی دانشگاه در همایش های ملی و بین المللی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است