سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣

 

ردیف موضعوع  فایل پیوست (PDF) 
۱ آیین نامه آموزشی کارشناسی سال ۹۴ و بعد از آن دانلود

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است