چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢

 

 

ردیف موضعوع  فایل پیوست (PDF) 
۱ آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد سال ۹۴ و بعد از آن دانلود

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است