چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
پایان نامه افشین هنربخش شیلات 160
پایان نامه افشین هنربخش شیلات 106

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است