دوشنبه ٢٥ تیر ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
پایان نامه پژمان طهماسبی کهیانی شیلات 160
پایان نامه افشین هنربخش شیلات 106

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است