یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠

نیمسال­های ارائه درس­ها برای دانشجویان دوره رزیدنسی مامایی و بیماری­های تولیدمثل دام پس از بازنگری

واحد الزامی: 40

واحد اختیاری: 6

طرح تحقیقاتی: 16

نیمسال اول

 1. بیولوژی و اندوکراینولوژی تولیدمثل : 3 واحد
 2. مامایی پیشرفته دامپزشکی: 5 واحد
 3. *روش تحقیق: 2 واحد
 4. کشیک درمانگاهی 1: 2 واحد

نیمسال دوم

 1. بیماری­های تولیدمثل اسب: 2 واحد
 2. تشخیص بالینی در تولیدمثل اسب: 1 واحد
 3. کنترل و پیشگیری بیماری­های پستان: 3 واحد
 4. سمینار 1: 1 واحد
 5. *جراحی کاربردی دستگاه تناسلی دام بزرگ: 1 واحد
 6. کشیک درمانگاهی 2: 2 واحد

نیمسال سوم

 1. بیماری­های تولید مثل نشخوارکنندگان بزرگ: 3 واحد
 2. تشخیص بالینی در تولیدمثل نشخوارکنندگان (1): 2 واحد
 3. فناوری­های تولیدمثل (1): 2 واحد
 4. سمینار 2: 1 واحد
 5. کشیک درمانگاهی 3: 2 واحد

نیمسال  چهارم

 1. بیماری­های تولیدمثل گوشتخواران: 2 واحد
 2. تشخیص بالینی در تولیدمثل گوشتخواران: 1 واحد
 3. فناوری­های تولیدمثل (2): 2 واحد
 4. کشیک درمانگاهی 4: 2 واحد
 5. سمینار 3: 1 واحد
 6. *تولیدمثل حیات وحش: 1 واحد
 7. *تشخیص بالینی در تولیدمثل نشخوارکنندگان (2): 1 واحد

نیمسال پنجم

 1. بیماری­های تولید مثل نشخوارکنندگان کوچک: 1 واحد
 2. *جراحی کاربردی دستگاه تناسلی گوشتخواران: 1 واحد
 3. کشیک درمانگاهی 5: 2 واحد
 4. طرح تحقیقاتی 1: 4 واحد

نیمسال­های ششم تا هشتم

            طرح تحقیقاتی 2 تا 4: 12 واحد

 • دروس ستاره­ دار (*) دروس اختیاری هستند و ممکن است بر حسب شرایط جایگزین شوند.

 

نیمسال­های ارائه درس­ها برای دانشجویان رشته دکترای تخصصی فناوری­های تولیدمثل در دامپزشکی

واحد الزامی: 6

واحد اختیاری: 6

طرح تحقیقاتی: 24

نیمسال اول

*فناوری استحصال و انتقال تخمک و جنین: 2 واحد

آشنایی با روش­های آزمایشگاهی و اصول ایمنی کار در آزمایشگاه و کشت سلول: 3 واحد

نیمسال دوم

 1. روش تحقیق پیشرفته: 2 واحد
 2. *تکنولوژی تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی: 3 واحد
 3. *تکنیک­های پیشرفته ملکولی 2 واحد
 4. *آزمایشگاه بیولوژی ملکولی 2 واحد
 5. *شبیه ­سازی و حیوان تراریخته 2 واحد

نیمسال سوم

 1. طرح تحقیقاتی: 24

 

 • دروس ستاره­ دار (*) دروس اختیاری هستند و ممکن است بر حسب شرایط جایگزین شوند.

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است