تعداد بازدید: ٩٩
 

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دوشنبه ، 26 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد صبا هاتفی رشته زیست فناوری میکروبی


کد اطلاعیه: ١٧٠

تاریخ انتشار: ٢٤ مهر ١٤٠٠ ساعت ٩:١٠

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی

روز دوشنبه ، 26 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 11:30 تا 12:30

عنوان پایان نامه: آنالیز شبکه ی ژن های هم بیان در نمونه های سرطان دهانه رحم HPV مثبت و سرطان دهانه رحم HPV منفی با استفاده از WGCNA

پژوهشگر: صبا هاتفی

 اساتید راهنما : دکتر مجتبی عمادی

 اساتید مشاور : دکتر پروانه نیکپور

 اساتید داور : دکتر گرشاسب ریگی  ، دکتر مصطفی شخصی‌نیایی

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است