تعداد بازدید: ٢١٩
 

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

جلسات دفاعیه دانشکده (24 تا 27 مهرماه 1400)


کد اطلاعیه: ١٧١

تاریخ انتشار: ٢٤ مهر ١٤٠٠ ساعت ٩:١٤

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

روز شنبه ، 24 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 10:00 تا 11:00

عنوان پایان نامه: آنالیز تغییرات متابولیکی بیماری‌های خودایمنی  بر اساس مدل‌سازی‌ متابولیکی در مقیاس ژنوم

پژوهشگر: خاطره فیروزی

 اساتید راهنما : دکتر مجتبی عمادی

 اساتید مشاور : دکتر علی صالح‌زاده  ، دکتر مهدی جلیلی

 اساتید داور : دکتر علی‌محمد احدی  ، دکتر گرشاسب ریگی

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

شنبه ، 24 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خاطره فیروزی رشته ژنتیک

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

 

 

 

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی ، گرایش شیمی تجزیه

روز شنبه ، 24 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 11:00 تا 12:30

عنوان پایان نامه: حذف فتواکسیداسیون آلاینده های رنگی( متیلن بلو  و متیل اورانز) با استفاده نانوکاتالیستهای جدید دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با نیتروزن و گوگرد  پوشش داده شده بر روی بستر گلوله های شیشه ای سلیکا سولفوریک اسید در حضور نور مریی

پژوهشگر: آسیه اسماعیلی

 اساتید راهنما : دکترسعید اسدپور  ، دکتر فرهنگ تیرگیر

 اساتید داور : دکتر ابوالفضل سمنانی  ، دکتر هدایت‌اله حدادی

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

شنبه ، 24 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آسیه اسماعیلی رشته شیمی ، گرایش شیمی تجزیه

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

 

 

 

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

روز شنبه ، 24 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 12:30 تا 13:30

عنوان پایان نامه: بررسی اثر ضد توموری فیستین لود شده در نانو ذرات کیتوزان  بر روی بیان ژن ماتریکس متالو پروتئیناز۹ در سرطان پستان

پژوهشگر: زهره حبیبی

 اساتید راهنما : دکتر گرشاسب ریگی  ، دکتر سمیه رئیسی

 اساتید مشاور : دکتر راضیه حیدری

 اساتید داور : دکتر بهناز صفار  ، دکتر هدی آیت

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

شنبه ، 24 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهره حبیبی رشته ژنتیک

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

 

 

 

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی

روز دوشنبه ، 26 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 11:30 تا 12:30

عنوان پایان نامه: آنالیز شبکه ی ژن های هم بیان در نمونه های سرطان دهانه رحم HPV مثبت و سرطان دهانه رحم HPV منفی با استفاده از WGCNA

پژوهشگر: صبا هاتفی

 اساتید راهنما : دکتر مجتبی عمادی

 اساتید مشاور : دکتر پروانه نیکپور

 اساتید داور : دکتر گرشاسب ریگی  ، دکتر مصطفی شخصی‌نیایی

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

دوشنبه ، 26 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد صبا هاتفی رشته زیست فناوری میکروبی

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

 

 

 

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

روز سه شنبه ، 27 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 10:00 تا 11:00

عنوان پایان نامه: بارگیری همزمان کوئرستین و متفورمین بر روی نانوذرات MSN و تعیین اثرآن بر روی میزان بیان miR-۲۷a در سرطان پستان

پژوهشگر: ابوالفضل رحیمی

 اساتید راهنما : دکتر سمیه رئیسی

 اساتید مشاور : دکتر راضیه حیدری

 اساتید داور : دکتر علی‌محمد احدی  ، دکتر مصطفی شخصی‌نیایی

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

سه شنبه ، 27 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ابوالفضل رحیمی رشته ژنتیک

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

 

 

 

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

روز سه شنبه ، 27 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 11:00 تا 12:00

عنوان پایان نامه: آنالیز RNA-seq نمونه های بیماران دریافت کننده پیوند موفق با بیماران رد کننده پیوند کلیه

پژوهشگر: سارا کمالی

 اساتید راهنما : دکتر مجتبی عمادی

 اساتید مشاور : دکتر علی صالح‌زاده  ، دکتر حسین کریمی

 اساتید داور : دکتر سمیه رئیسی  ، دکتر هدی آیت

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

سه شنبه ، 27 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سارا کمالی رشته ژنتیک

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

 

 

 

دانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم پایه

دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک ، گرایش اپتیک و لیزر

روز سه شنبه ، 27 ماه مهر 1400 ،  ساعت: 17:00 تا 18:30

عنوان پایان نامه: بهینه سازی سلول های فوتوولتائیک بر پایه CdTe/CdS و ارزیابی تأثیر نقص ها بر کارآیی آن ها

پژوهشگر: غزاله نفر

 اساتید راهنما : دکتر محسن قاسمی

 اساتید مشاور : دکتر غلامحسین حیدری

 اساتید داور : دکتر احسان عموقربان  ، دکتر ویشتاسب سلیمانیان

 

لینک جلسه:

http://live.sku.ac.ir/rn84teyg1uyd/?OWASP_CSRFTOKEN=02762a071025b855977e5dad8808ada28c3c181696d20fd6ae79154c2c53942e

سه شنبه ، 27 مهر : دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد غزاله نفر رشته فیزیک ، گرایش اپتیک و لیزر

دفتر معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است