تعداد بازدید: ٤٦٦
 

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98


کد اطلاعیه: ٩٤

تاریخ انتشار: ٣١ خرداد ١٣٩٩ ساعت ١٢:١٦

ایام هفته

تاریخ

17-8

12-8

17-13

 

 

شنبه

14/04/99

فارماکولوژی2

بیوشیمی2

بیماری های عفونی دام(دکتری)

کنترل شیمیایی (دکتری)

 

 

یک شنبه

15/04/99

فیزیولوژی 2

ویروس شناسی(ارشد)

بافت شناسی عمومی(ارشد)

تکنیک های بیولوژی ملکولی(دکتری)

 

 

دو شنبه

16/04/99

پرورش و بیماری های زنبور عسل

بهداشت پرورش دام و طیور

)دانشجویان کشاورزی)

بیماری های انگلی(ارشد)

بیماری های ناشی از کمبودها(دکتری)

سونوگرافی و رادیولوژی (دکتری)

 

 

سه شنبه

17/04/99

پرورش دام

اصول معاینه دام

قارچ شناسی(ارشد)

مدیریت بهداشتی مزارع ابزیان (دکتری)

کنترل شیر و فراورده ها(دکتری)

 

 

چهار شنبه

18/04/99

اصول و انتخاب تلقیح مصنوعی

انگل شناسی و بیماری های(1)

آلودگی محیطی مواد غذایی(ارشد)

بیماری های گردش خون(دکتری)

مسائل اختصاصی مرغ مادر و اجداد(دکتری)

 

 

پنجشنبه

19/04/99

 

 

 

 

 

شنبه

21/04/99

زبان تخصصی(1)

بیماری های متابولیک(دکتری)

حلزون شناسی(ارشد)

شبیه سازی و حیوانات تراریخته(دکتری)

 

 

یکشنبه

22/04/99

سم شناسی

اپیدمیولوژی

آسیب شناسی آبزیان(دکتری)

جنین شناسی(ارشد)

 

 

دو شنبه

23/04/99

ایمنی شناسی بنیادی

کنترل شیمیایی مواد غذایی(ارشد)

آسیب شناسی پیشرفته(دکتری)

میکروب شناسی اختصاصی(دکتری)

 

 

سه شنبه

24/04/99

بیماری های ماهی

پاتولوژی بیماری های انگلی

تکنیک های پیشرفته ملکولی(دکتری)

بیماری های پرندگان زینتی(دکتری)

 

 

پنجشنبه

26/04/99

 

 

 

 

 

شنبه

28/04/99

بیماری های مشترک بین انسان و دام

بیماری های نشخوارکنندگان کوچک(دکتری)

تغذیه آبزیان(دکتری)

 

 

یکشنبه

29/04/99

باکتری شناسی اختصاصی

جانور شناسی

تکنولوژی تولید جنین در شرایط..(دکتری)

 

 

 

دو شنبه

30/04/99

انگل شناسی(4)

جراحی عمومی دام های کوچک

 

 

 

 

سه شنبه

31/04/99

 

فارماکولوژی درمانگاهی (دکتری)

فیزیولوژی آبزیان(دکتری)

 

 

چهار شنبه

01/05/99

مسمومیت دام

عفونت ها و مسمومیت مواد غذایی(ارشد)

روش تحقیق پیشرفته (دکتری)

بیماری های متابولیک پرندگان(دکتری)

 

 

پنجشنبه

02/05/99

 

 

 

 

 

شنبه

04/05/99

کلینیکال پاتولوژی

بهداشت و کنترل شیر و فراوردها(ارشد)

 

بیماری های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان(دکتری)

بیماری های ویروسی پرندگان(دکتری)

 

 

یکشنبه

05/05/99

بیولوژی سلولی ومولکولی

 

بافت شناسی سلولی(ارشد)

بیماری های مشترک بین انسان و دام(ارشد)

 

 

دوشنبه

06/05/99

بهداشت و بازرسی گوشت

تکثیر و پرورش آبزیان(دکتری)

کنترل ئو پیشگیری بیماری های پستان(دکتری)

 

 

سه شنبه

07/05/99

فیزیولوژی(3)

کنترل میکروبی مواد غذایی(ارشد)

 

بیماری های باکتریایی، قارچی... پرندگان (دکتری)

 

 

چهارشنبه

08/05/99

رادیولوژی دامپزشکی

صنایع مواد غذایی با منشا دامی

بیماری های تولید مثل اسب(دکتری)

 

 

 

پنجشنبه

09/05/99

 

 

 

 

 

شنبه

11/05/99

بیماری های تولید مثل دام

پرورش طیور

 

باکتری شناسی عمومی2(ارشد)

 

 

یکشنبه

12/05/99

اصول جراحی و هوشبری

بیماری های تولید مثل نشخوارکنندگان کوچک(دکتری)

تکنیک تهیه مقاطع و مبانی هیستوشیمی(ارشد)

 

 

دوشنبه

13/05/99

ویروس شناسی و بیماری های ویروسی

 

ساختار شناسی انگل ها(ارشد)

 

 

سه شنبه

14/05/99

آناتومی مقایسه ای(1)

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است