شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦


نام و نام خانوادگی:

زهرا اسدی
عنوان شغلی:
مسئول امور دفتري معاونت پژوهشي
محل کار:
مدیریت امور پژوهشی
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
2143

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است