شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


نام و نام خانوادگی:

ایرج قاسمی
عنوان شغلی:
كارشناس آزمايشگاه گروه علوم و مهندسي خاك
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
03832324401-2466

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است