شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦


نام و نام خانوادگی:

فهیمه احمدیان
عنوان شغلی:
کارشناس مسئول امور فناوری
محل کار:
امور فناوری
آدرس پست الکترونيک:
info@sku.ac.ir
تلفن محل کار:
2289

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است