شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


نام و نام خانوادگی:

سعید نوروزی فرادنبه
عنوان شغلی:
کارشناس آزمایشگاه
محل کار:
دانشکده فنی و مهندسی
آدرس پست الکترونيک:
norozisaId20@gmail.com
تلفن محل کار:


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است