شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦


نام و نام خانوادگی:

یزدان ابراهیمی دستگردی
عنوان شغلی:
كارشناس آزمايشگاه گروه مهندسي مكانيك
محل کار:
دانشکده فنی و مهندسی
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
2158

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است