شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦


نام و نام خانوادگی:

غلامرضا احمد پور سامانی
عنوان شغلی:
کارشناس بودجه و برنامه ریزی
محل کار:
مدیریت طرح و برنامه
آدرس پست الکترونيک:
msamani575@yahoo.com
تلفن محل کار:
 2283

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است