شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦


نام و نام خانوادگی:

مهسا احمدی
عنوان شغلی:
کارشناس برنامه و بودچه
محل کار:
معاونت پژوهشی
آدرس پست الکترونيک:
barnameh@gmail.com
تلفن محل کار:
2258

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است