جمعه ١٠ تیر ١٤٠١عنوان منبع تاریخ شروع رویداد
دعوتنامه روز بزرگداشت روز معلم یکشنبه   یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٤٠١
رویداد هم افزایی مدیریت ایران   سه شنبه ١٧ خرداد ١٤٠١
گردهمائی دبیران و اعضاء فعال انجمن های علمی و اساتید مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد شنبه ٢٧ فروردين ١٤٠١
انتصاب نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه شهرکرد وزارت علوم چهارشنبه ٢٤ فروردين ١٤٠١
تکریم ریاست و معارفه سرپرست دانشگاه   دوشنبه ١٣ دی ١٤٠٠
ایده سبز کوه   یکشنبه ١٩ بهمن ١
ابعاد و اثرات کرونا بر منابع طبیعی و محیط زیست ایران   چهارشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است