عنوان منبع تاریخ شروع رویداد
انتصاب مسئول استخر دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٣ دی ١٤٠١
انتصاب سرپرست گروه امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٣ دی ١٤٠١
انتصاب سرپرست اداره دانش آموختگان دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٣ دی ١٤٠١
انتصاب رییس اداره کارگزینی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٣ دی ١٤٠١
انتصاب مدیر امور پژوهشی دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ٧ دی ١٤٠١
انتصاب رئیس اداره آموزش های آزاد و مجازی و خدمات رایانه ای دانشگاه شهرکرد   جمعه ١ فروردين ١
انتصاب معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد   شنبه ٥ آذر ١٤٠١
انتصاب مدیر امور آموزشی دانشگاه شهرکرد   شنبه ٥ آذر ١٤٠١
انتصاب مدیر امور اداری دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٧ آبان ١٤٠١
انتصاب معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٧ آبان ١٤٠١
انتصاب مسئول سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٠ آبان ١٤٠١
پیام رییس دانشگاه شهرکرد به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی   سه شنبه ٢٦ مهر ١٤٠١
انتصاب مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ٣ آبان ١٤٠١
انتصاب معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ٢٠ مهر ١٤٠١
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد روابط عمومی دانشگاه شهرکرد شنبه ١٦ مهر ١٤٠١
انتصاب رییس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهرکرد روابط عمومی دانشگاه شهرکرد دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١
انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه شهرکرد   شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
انتصاب مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد   شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
انتصاب رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ٣٠ شهريور ١٤٠١
انتصاب رئیس اداره دانش آموختگان دانشگاه شهرکرد   یکشنبه ٣٠ مرداد ١٤٠١
12


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱