عنوان منبع تاریخ شروع رویداد
تکریم ریاست و معارفه سرپرست دانشگاه   دوشنبه ١٣ دی ١٤٠٠
ایده سبز کوه   یکشنبه ١٩ بهمن ١
ابعاد و اثرات کرونا بر منابع طبیعی و محیط زیست ایران   چهارشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است