عنوان منبع تاریخ شروع رویداد
انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه شهرکرد   شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
انتصاب مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد   شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
انتصاب رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ٣٠ شهريور ١٤٠١
انتصاب رئیس اداره دانش آموختگان دانشگاه شهرکرد   یکشنبه ٣٠ مرداد ١٤٠١
دومین کنفرانس ملی آخرین دستاورد های مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم به میزبانی دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ١٦ شهريور ١٤٠١
برگزاری افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران به میزبانی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ٢٢ شهريور ١٤٠١
دعوتنامه روز بزرگداشت روز معلم یکشنبه   یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٤٠١
رویداد هم افزایی مدیریت ایران   سه شنبه ١٧ خرداد ١٤٠١
گردهمائی دبیران و اعضاء فعال انجمن های علمی و اساتید مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد شنبه ٢٧ فروردين ١٤٠١
انتصاب نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه شهرکرد وزارت علوم چهارشنبه ٢٤ فروردين ١٤٠١
تکریم ریاست و معارفه سرپرست دانشگاه   دوشنبه ١٣ دی ١٤٠٠
ایده سبز کوه   یکشنبه ١٩ بهمن ١
ابعاد و اثرات کرونا بر منابع طبیعی و محیط زیست ایران   چهارشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٩


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141